ČFTA

EN 
Český lev / 2017 / Statut Cena Magnesia 2017
Ceny českého filmu
za rok 2017

10. března 2018
Rudolfinum, Praha
25.

Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií (ČFTA)Czech Film Center každoročně uděluje Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Cílem tohoto ocenění je další zviditelnění českého studentského filmu, podpora začínajících umělců a také motivace studentů filmových škol pro jejich další tvůrčí práci.

 

PRAVIDLA PRO PŘIHLÁŠENÍ FILMU NA CENU MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM

1.      O ocenění se může ucházet hrané, animované, dokumentární nebo experimentální filmové dílo s maximální délkou do 40 minut včetně počátečních a koncových titulků.

2.      Výrobce - producent nebo koproducent přihlašovaného filmového díla, musí být vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

3.      O ocenění se mohou ucházet filmová díla, jejichž výrobce získal oprávnění k užití všech, ve filmovém dílu zařazených předmětů práv, podle autorského zákona.
Na vyžádání České filmové a televizní akademie nebo Czech Film Center
je výrobce povinen neprodleně předložit materiály, dokazující získání těchto oprávnění k užití všech ve filmovém dílu zařazených předmětů práv podle autorského zákona.

4.      Veškerá filmová díla ucházející se o nominaci musí být vyrobena v českém jazyce. Pokud je filmové dílo vyrobeno v jiném, než v českém jazyce, musí být do českého jazyka nadabováno nebo musí být vybaveno podtitulky v českém jazyce.

5.      Režisér filmového díla musí studovat formou prezenčního studia vzdělávací instituci, která je producentem nebo koproducentem filmového díla, ucházejícího se
o ocenění. Filmové dílo může být nominováno i v případě, že režisér absolvuje nebo opustí vzdělávací instituci v daném školním roce.

6.      O ocenění se mohou ucházet filmová díla vyrobená v předešlém kalendářním roce, než ve kterém probíhá udílení ocenění. Rozhodující je rok výroby uvedený v závěrečných titulcích filmového díla.

7.      Počet filmových děl ucházejících se o ocenění za jednu vzdělávací instituci není nijak početně omezen.

8.      Nominovat filmové dílo na ocenění může zástupce vzdělávací instituce,
která je výrobcem filmového díla, nebo zástupce koproducenta filmového díla anebo k tomu oprávněný student – jeden z hlavních tvůrců tohoto filmového díla (režisér, kameraman, mistr zvuku, střihač, produkční).

9.      Filmové dílo se nominuje na ocenění tak, že ho pověřená osoba doručí uvedeným způsobem a ve stanoveném termínu Czech Film Center.

DORUČENÍ DÍLA

Ø  Vyplňte přihlášku „Sběr krátkých filmů v on-line dotazníku ZDE

Ø  Odkaz na filmy v náhledové kvalitě (velikost souboru do 2Gb) vložte přímo do on-line dotazníku pro přihlášení filmu. Preferujeme online uložiště pro stream videa (např. Vimeo), případně je možné vložit link pro stažení videa (např. Wetransfer, MyAirBridge). Platnost poslaného on-line linku musí být nejméně 2 týdny, resp. heslo na Vimeo nesmí být změněno do 31. 12. 2017! 

10.  Uzávěrka doručení přihlášek filmových děl ucházejících se o ocenění za rok 2017 končí 3. 11. 2017 v 11:00. Přihlášky včetně hotového filmového díla, které budou doručeny po tomto termínu, nebudou zařazena do nominačního výběru.

 

POSTUP VÝBĚRU NOMINOVANÝCH FILMOVÝCH DĚL

Veškerá filmová díla ucházející se o ocenění, zhlédne minimálně čtyřčlenná výběrová komise, složená z filmových profesionálů, teoretiků a novinářů, sestavená Czech Film Center, a zveřejněná na webových stránkách www.filmcenter.cz. Tato komise vybere dvacet filmových děl, postupujících do užší nominace na ocenění. Czech Film Center na základě návrhu výše zmíněné výběrové komise může vybraná filmová díla do užší nominace na ocenění zařadit do výběrové kolekce Czech Short Films, která poslouží po celý rok 2018 ke zviditelnění české krátkometrážní tvorby a k prezentaci české kinematografie na zahraničních filmových festivalech a trzích.

Dvacet filmových děl vybraných do užší nominace bude dále předáno minimálně deseti členům České filmové a televizní akademie a jednomu zástupci Karlovarských minerálních vod, kteří z těchto dvaceti filmových děl vyberou pět finalistů na ocenění.

Filmové dílo, které získá výroční Cenu Magnesia za nejlepší studentský film, bude oceněno finanční odměnou 100 000,- Kč udělovanou Karlovarskými minerálními vodami, a.s., je vybráno minimálně deseti členy České filmové a televizní akademie a slavnostně vyhlášeno na hlavním večeru Českého lva.

 

REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ OMEZENÍ FILMOVÝCH DĚL

Pouze filmová díla vybraná do užšího výběru dvaceti filmových děl mohou být ve svých propagačních materiálech označeny „film v užší nominaci na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film“.

Pouze pět filmových děl, vybraných jako finalisté na ocenění, může být ve svých propagačních materiálech označeno jako „finalista Ceny Magnesia za nejlepší studentský film“.

 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Česká filmová a televizní akademie, z.s. ve spolupráci s Czech Film Center.

 

Česká filmová a televizní akademie, z.s.
Karlovo nám. 285/19
120 00 Praha 2
www.ceskylev.cz

Czech Film Center / Státní fond kinematografie
Národní 28
110 00 Praha 1
www.filmcenter.cz

PARTNER SOUTĚŽE

Karlovarské minerální vody, a.s.
Horova 3
360 21 Karlovy Vary
www.kmv.cz

 

KONTAKT

Vítězslav Chovanec
Czech Film Center
E-mail: vitezslav@filmcenter.cz
Tel. +420 778 487 864