ČFTA

EN 

Zde můžete přihlašovat své filmy k posuzování o ceny 28. Český lev v kategoriích animovaný film, krátký film a kategoriích televizních projektů. 

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2020. 

Podmínky aktuálního ročníku naleznete ve statutu 28. Českého lva.

V případě zájmu o přihlášení filmů do kategorie Cena Magnesia za Nejlepší studentský film a v případě dotazů týkajících se kategorií celovečerního a dokumentárního filmu nás prosím kontaktujte na katerina@cfta.cz.