ČFTA

EN 
Český lev / 2015 / Statut Cena Magnesia 2015
Ceny českého filmu
za rok 2015


5. března 2016
Rudolfinum, Praha
23.

Cena Magnesia za nejlepší studentský film

Společnost Karlovarské minerální vody, a.s. ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií (ČFTA)Českým filmovým centrem každoročně uděluje Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Cílem tohoto ocenění je další zviditelnění českého studentského filmu, podpora začínajících umělců a také motivace studentů filmových škol pro jejich další tvůrčí práci.

PRAVIDLA PRO PŘIHLÁŠENÍ FILMU NA CENU MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM

1.      O ocenění se může ucházet hrané, animované, dokumentární nebo experimentální filmové dílo s maximální délkou do 40 minut včetně počátečních a koncových titulků.

2.      Výrobce - producent nebo koproducent přihlašovaného filmového díla, musí být vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

3.      O ocenění se mohou ucházet filmová díla, jejichž výrobce získal oprávnění k užití všech, ve filmovém dílu zařazených předmětů práv, podle autorského zákona.
Na vyžádání České filmové a televizní akademie nebo Českého filmového centra
je výrobce povinen neprodleně předložit materiály, dokazující získání těchto oprávnění k užití všech ve filmovém dílu zařazených předmětů práv podle autorského zákona.

4.      Veškerá filmová díla ucházející se o nominaci musí být vyrobena v českém jazyce. Pokud je filmové dílo vyrobeno v jiném, než v českém jazyce, musí být do českého jazyka nadabováno nebo musí být vybaveno podtitulky v českém jazyce.

5.      Režisér filmového díla musí studovat formou prezenčního studia vzdělávací instituci, která je producentem nebo koproducentem filmového díla, ucházejícího se
o ocenění. Filmové dílo může být nominováno i v případě, že režisér absolvuje nebo opustí vzdělávací instituci v daném školním roce.

6.      O ocenění se mohou ucházet filmová díla vyrobená v předešlém kalendářním roce (1.1. - 31. 12.) ode dne udílení ocenění, které se realizuje v únoru či březnu. Rozhodující je rok výroby uvedený v závěrečných titulcích filmového díla.

7.      Počet filmových děl ucházejících se o ocenění za jednu vzdělávací instituci není nijak početně omezen.

8.      Nominovat filmové dílo na ocenění může zástupce vzdělávací instituce,
která je výrobcem filmového díla, nebo zástupce koproducenta filmového díla anebo

 

k tomu oprávněný student – jeden z hlavních tvůrců tohoto filmového díla
(režisér, kameraman, mistr zvuku, střihač, produkční).

9.      Filmové dílo se nominuje na ocenění tak, že ho pověřená osoba doručí uvedeným způsobem a ve stanoveném termínu Českému filmovému centru.

DORUČENÍ DÍLA

 

Ø  Filmy posílejte pouze přes online úložiště (např. Vimeo, MyAirBridge),
pouze v náhledové kvalitě a s možností ke stažení,

maximální bitrate 5 Mbit/s, rozlišení 1280 x 720 s maximální velikostí souboru 1,5 GB, ideálně ve formátu .mp4,  .mov, na kontaktní e-mail: festival@filmcenter.cz

 

Ø  Vyplňte on-line dotazník ZDE, vytiskněte, zajistěte potřebné podpisy a jeho sken odešlete na festival@filmcenter.cz

 

Ø  Na uvedený e-mail dále zašlete následující přílohy:

·         dialogovou listinu v českém, případně i v anglickém jazyce

·         4 fotografie z filmu v tiskové kvalitě a 1 portrétní fotografii režiséra

10.  Uzávěrka doručení filmových děl ucházejících se o ocenění za rok 2015
končí 31. 10. 2015.

Filmová díla doručena na festival@filmcenter.cz po 11:00 hodině nebudou zařazena do nominačního výběru.

POSTUP VÝBĚRU NOMINOVANÝCH FILMOVÝCH DĚL

Veškerá filmová díla ucházející se o ocenění, shlédne minimálně čtyřčlenná výběrová komise, složená z filmových profesionálů, teoretiků a novinářů sestavená Českým filmovým centrem a zveřejněná na webových stránkách www.filmcenter.cz. Tato komise vybere minimálně dvacet filmových děl, postupujících do užší nominace na ocenění. České filmové centrum na základě návrhu výše zmíněné výběrové komise může vybraná filmová díla do užší nominace na ocenění zařadit na DVD Czech Short Films, které každoročně vydává a šíří zejména na zahraničních a českých filmových festivalech a filmových trzích filmovým profesionálům a ostatním návštěvníkům těchto akcí.

Dvacet filmových děl vybraných do užší nominace bude dále předáno minimálně deseti členům České filmové a televizní akademie a jednomu zástupci Karlovarských minerálních vod, kteří z těchto dvaceti filmových děl vyberou pět finalistů na ocenění.

 

Filmové dílo, které získá výroční Cenu Magnesia za nejlepší studentský film a je oceněno finanční odměnu 100 000,- Kč udělovanou Karlovarskými minerálními vodami, a.s., a je vybráno minimálně deseti členy České filmové a televizní akademie a slavnostně vyhlášeno na hlavním večeru Českého lva.

 

REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ OMEZENÍ FILMOVÝCH DĚL

Pouze filmová díla vybraná do užšího výběru dvaceti filmových děl mohou být ve svých propagačních materiálech označeny „film v užší nominaci na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film“.

Pouze pět filmových děl, vybraných jako finalisté na ocenění, může být ve svých propagačních materiálech označeno jako „finalista Ceny Magnesia za nejlepší studentský film“.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 

Česká filmová a televizní akademie, z.s. ve spolupráci s Českým filmovým centrem

 

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Karlovo nám. 285/19

120 00 Praha 2

www.cfta.cz

 

České filmové centrum (Národní filmový archiv)

Národní 28

110 00 Praha 1

www.filmcenter.cz

 

PARTNER SOUTĚŽE

 

Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3

360 21 Karlovy Vary

www.kmv.cz